Adwokat od spraw rodzinnych Białystok

USŁUGI Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO


Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie spraw rodzinnych:

Pomagamy swoim klientom w gromadzeniu dowodów, przygotowaniu dokumentów, reprezentujemy ich przed sądem oraz udzielamy profesjonalnych porad dotyczących interpretacji prawa rodzinnego.

adwokat od spraw rodzinnych Białystok

Potrzebujesz pomocy adwokata
z Białegostoku? Zadzwoń lub napisz.

+48 600 382 471

kancelaria@adwokat-kowalewicz.pl

adwokat białystokCZYM ZAJMUJE SIĘ PRAWO RODZINNE?


Prawo rodzinne jest jedną z gałęzi szeroko pojętego prawa cywilnego. Jak już sama nazwa wskazuje dotyczy wszelkich sfer życia rodzinnego, a precyzyjnie rzecz ujmując stosunków prawnych, jakie rodzi istnienie i funkcjonowanie tej podstawowej komórki społecznej. Głównym jego celem jest regulowanie spraw prawnych między małżonkami i krewnymi, a także pomiędzy rodzicami a dziećmi. Prawo to dotyczy zarówno kwestii majątkowych jak i niemajątkowych. Wszystkie te regulacje są ujęte w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.
U podstaw prawa rodzinnego leży kilka fundamentalnych zasad, które definiują prawo rodzinne i zarazem stanowią wytyczne pozostałych zapisów w nim obowiązujących:

  • zasada ochrony rodziny – podczas rozwiązywania sporów z zakresu prawa rodzinnego priorytetem powinna być nienaruszalność tej podstawowej i najważniejszej komórki społecznej. Zasada ta wyraża dbałość o interesy rodziny ze strony organów prawnych
  • zasada dobra dziecka stanowi główne założenie wszystkich decyzji opartych na podstawie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Mówi nam o tym, że dobro dziecka jest czynnikiem nadrzędnym. Wyraźnie określa prawa dziecka i jakie kroki należy podjąć, aby zapewnić mu odpowiednie warunki rozwojowe i bytowe
  • zasada uniezależnienia stosunków rodzinnych od wpływu czynników majątkowych, przypomina nam o decydującej roli takich motywów jak miłość i uczucia przy zawieraniu małżeństwa. Zatem osoby decydujące się na małżeństwo powinny kierować się wzajemnym uczuciem, a nie względami majątkowymi. Zasada ta ma na celu zapobieganie wypaczaniu sensu powiązań rodzinnych poprzez odrzucanie argumentów ekonomicznych i majątkowych, jako pierwotnych motywów wchodzenia w związek małżeński.

TRUDNOŚCI W SPRAWACH RODZINNYCH


Moje wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych skłania mnie ku refleksji, że są to niestety jedne z najtrudniejszych spraw. Z czego wynika ta trudność? Jej powodem nie jest aspekt proceduralny, ale materia jakiej dotyka. Według badań CBOS ponad 80% Polaków potwierdza ważność rodziny w swojej hierarchii wartości. Szczęście i spokój w rodzinie wymieniane są jako najważniejsze wartości i cel życiowy większości z nas. Opierając się m.in. na powyższych badaniach, nie powinno nikogo dziwić, że sprawy rodzinne to bardzo wrażliwy i trudny temat. Zazwyczaj towarzyszy im przeżywanie niezwykle silnych emocji oraz stres, który dotyka całe rodziny, a nawet pokolenia. Nader często zdarza się, że sytuacja rodzinna bywa tak trudna, że osiągnięcie kompromisu jest wręcz niemożliwe. Strony nie chcą dojść do porozumienia i każda z nich ma swoje argumenty. Jednak w czasie rozprawy sądowej ważą się losy nie tylko małżonków, ale też dzieci i majątku. Zatem udział adwokata może okazać się wręcz niezbędny do rozwiązania problemów w zgodzie z literą prawa.
Z pewnością warto zdać się na obiektywnego i doświadczonego pełnomocnika. Pomoże on nie tylko przebrnąć przez zawiłości prawne, podejmie się mediacji, negocjacji a przede wszystkim zadba o Państwa komfort w trakcie ewentualnej rozprawy sądowej.

ROLA ADWOKAT W SPRAWACH ROZWODOWYCH


Współczesna rodzina często musi stawić czoła wielu wyzwaniom. Do jednego z nich należy rozwód, który pociąga za sobą zarówno skutki prawne, społeczne jak i emocjonalne. Jako doświadczony adwokat od spraw rodzinnych wielokrotnie brałem udział w ciężkich chwilach rodzin zwracających się do mnie o pomoc. Widzę, jak bardzo rozwód dotyka małżonków, ale jeszcze mocniej dotyka dzieci. Zawsze dążę do tego, aby były one jak najmniej obciążane stresem związanym z postępowaniem procesowym. Mając powyższe na względzie, staram się bardzo indywidualnie podchodzić do zagadnień rodzinnych, ponieważ doskonale zdaję sobie sprawę, jak wiele trudnych emocji przynoszą ze sobą klienci. Dokładam wszelkich starań, aby odciążyć ich od spraw formalnych. Czuwam nad prawidłowym przygotowanie pism procesowych, dowodów, oraz przebiegiem formalności w sądzie. Dzięki fachowej pomocy adwokata moi klienci mogą zyskać, chociaż odrobinę komfortu w tych trudnych momentach. Wyraźnie jednak widzimy, że z każdym kolejnym rokiem dynamicznie wzrasta liczba osób, zwracających się do naszej Kancelarii w sprawach rozwodowych. Według danych GUS liczba rozwodów bardzo mocno wzrosła na początku XXI wieku. Na chwilę obecną od 2017 roku utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi około 65 tys. rozwodów rocznie. Powody rozstań małżonków z reguły są podobne: zdrada, niezgodność charakterów, nadużycie alkoholu lub problemy finansowe. Rozwód jest rozwiązaniem związku małżeńskiego na żądanie jednego bądź obojga małżonków. Oczywiście, aby był ważny, musi być zatwierdzony przez sąd. Wyróżniamy dwa typy rozwodów:

  • rozwód z orzekaniem o winie – kończy małżeństwo z winy jednego lub też obojga małżonków. Taka sytuacja stwarza prawo do zasądzenia alimentów od osoby, przez którą ustaje związek małżeński, na korzyść osoby poszkodowanej.

Zapraszam do mojej Kancelarii – Adwokat Marek Kowalewicz.

4.7/5 - (48 liczba głosów)

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii