Rozwód Białystok Adwokat

Kancelaria Adwokacka Marka Kowalewicza prowadzi sprawy rozwodowe, oferując pomoc prawną w następującym zakresie:

 • przygotowanie pozwu rozwodowego bez orzekania o winie
 • przygotowanie pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie
 • przygotowanie odpowiedzi na pozew rozwodowy
 • wsparcie w przygotowaniu wniosków dowodowych
 • przygotowanie wszelkich pism w czasie trwania postępowania rozwodowego
 • prowadzenie negocjacji
 • pomoc i wsparcie prawne podczas trwania rozwodu
 • reprezentacja Klienta przed sądem w sprawie rozwodowej
 • pomoc prawna w sprawach rodzinnych dotyczących zagadnienia separacji, alimentów, uregulowania kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, podziału majątku wspólnego po rozwodzie

Rozwód – najczęściej zadawane pytania:


Potrzebujesz pomocy adwokata
z Białegostoku? Zadzwoń lub napisz.

+48 600 382 471

kancelaria@adwokat-kowalewicz.pl

adwokat białystok


PROWADZENIE SPRAW ROZWODOWYCH – ADWOKAT ROZWODOWY


Większość z nas zawierając związek małżeński widzi oczami wyobraźni szczęśliwą i kochającą się rodzinę. Spoglądając w przyszłość przez „różowe okulary” wyobrażamy siebie samych jako osoby spełnione w tworzeniu podstawowej komórki społecznej, a wszelkie przeszkody i zagrożenia wydają się być odległe oraz nierealne. Niestety wielokrotnie tzw. „proza życia“ uzmysławia nam, że wyobrażenia, a rzeczywistość znajdują się na skrajnych biegunach. Szereg różnorodnych czynników może wpływać niekorzystnie na małżeństwo, a upływ czasu i brak reakcji na pojawiające się „rafy i mielizny“ powodują poluzowanie więzi łączących bliskich sobie ludzi. Kryzys małżeński jako skutek spiętrzenia się tych negatywnych relacji i emocji w konsekwencji może zakończyć się rozwodem. Zadajemy wtedy sobie pytania, jak do tego doszło i dlaczego dotknęło właśnie mnie. Nie da się ukryć, że jest to bardzo niekomfortowy i stresujący moment w życiu małżonka. Dla większości jest to też „wielka niewiadoma“, która pociąga za sobą mnóstwo pytań co dalej i jak cały proces może się potoczyć. Właśnie w takich momentach należy rozważyć, czy doświadczony adwokat od rozwodów, wykazujący się profesjonalnym wsparciem może okazać się nieocenioną pomocą. W większości przypadków odpowiedź będzie brzmiała „tak“. Osoba będąca w stanie ciągłego napięcia i pod wpływem nadmiernych emocji w wielu przypadkach nie potrafi z dystansem i chłodnym okiem właściwie ocenić danej sytuacji. Klienci próbujący samodzielnie „okiełznać” swoje sprawy rozwodowe często w emocjach popełniają mnóstwo błędów, które ostatecznie mogą okazać się nieodwracalne. W Białymstoku funkcjonuje wiele kancelarii i wybór jest naprawdę duży. Jednakże decydując się na powierzenie swojej sprawy rozwodowej konkretnemu adwokatowi należałoby sprawdzić, czy dany mecenas specjalizuje się w prawie rodzinnym. Mnogość wyboru na rynku prawników w Białymstoku nie jest równoznaczna z mnogością wyboru adwokatów rozwodowych. Kancelaria Adwokacka Marka Kowalewicza (Legionowa 28/lok 305, Białystok) od początku swojej działalności zajmuje się prowadzeniem spraw rozwodowych. Służy fachową i profesjonalną pomocą tym mieszkańcom miasta Białystok i okolic, którzy znaleźli się w potrzebie i są zdeterminowani, aby złożyć pozew o rozwód.

ROZWÓD BEZ ORZEKANIA O WINIE


Jeżeli małżonkowie, którzy mają świadomość, że to jest kres ich związku i żadne próby jego naprawienia nie będą skuteczne, mają możliwość na bardziej „cywilizowany” sposób rozstania. Istnieje instytucja rozwodu bez orzekania o winie, jednak aby mogła ona zaistnieć potrzebna jest zgodna wola wyrażona przez oboje małżonków. Przejawia się ona w treści pozwu rozwodowego, w którym na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Trzeba mieć na uwadze fakt, że pierwotna decyzja co do rozwodu za porozumieniem stron bez orzekania o winie ma charakter odwracalny. W przypadku gdy w trakcie rozprawy rozwodowej jeden z uczestników zmieni zdanie, ma prawo do zmiany swojego wniosku. W konsekwencji takiego zachowania sąd zobligowany będzie w wyroku rozwodowym do orzeczenia o winie, zaś ciężar dowodowy będzie spoczywał na stronie, która wywodzi z niej skutki prawne, czyli kto żąda ustalenia winy drugiego z małżonków. Jeżeli jednak zgodny wniosek obu stron zostanie podtrzymany, to fakt ten ułatwia procedurę rozwodową, a rozstanie odbędzie się po przeprowadzeniu jednej maksymalnie dwóch rozpraw. Pozwoli to na wyłączenie lub ograniczenie rozpatrywania wielu niekomfortowych, prywatnych i intymnych historii z życia, uniknięcia tzw. ,,prania brudów małżeńskich” w obecności obcych osób. W takich przypadkach nie powołuje się świadków, a do rozpatrzenia sprawy wystarcza sama obecność małżonków. Następstwem takiego rozwiązania jest wpływ na treść stosunku alimentacyjnego, jaki powstaje po orzeczeniu rozwodu między byłymi małżonkami. Mianowicie, jeżeli taki małżonek znajdzie się w niedostatku (należy podkreślić też, różnicę między niedostatkiem a istotnym pogorszeniem się sytuacji materialnej) może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczenia środków utrzymania, które mieszczą się w zakresie usprawiedliwionych potrzeb, a dodatkowo odpowiadają możliwościom zarobkowym i majątkowym małżonka zobowiązanego. Warto wiedzieć, iż są to alimenty ograniczone czasowo i obowiązek ten wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. W praktyce takie orzeczenia zapadają niezwykle rzadko. Kolejną przesłanką wygaśnięcia takiego uprawnienia jest zawarcie przez małżonka nowego małżeństwa. Jak widać, mimo uproszczenia i ułatwienia postępowania korzystnie jest móc posiłkować się usługami świadczonymi przez prawnika, ponieważ skuteczny adwokat rozwodowy jest w stanie wskazać kiedy i jak możemy skorzystać z uprawnień przysługujących małżonkom.

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE


Drugą opcją zakończenia małżeństwa jest rozwód z orzeczeniem o winie. Zazwyczaj występuje kiedy konflikt między stronami eskalował przez lata
i utrzymuje się nadal a polubowne zakończenie małżeństwa jest niemożliwe. Wówczas przeprowadzenie rozwodu z orzekaniem o winie staje się jedynym wyjściem. Możliwe są trzy warianty orzeczenia o winie za rozpad pożycia małżeńskiego:

 • wyłączna wina męża
 • wyłączna wina żony
 • wina obu stron

Rozwód w takim wariancie jest znacznie bardziej skomplikowany, stresogenny, dłuższy i wymaga angażowania świadków oraz dostarczania dowodów na potwierdzenie swoich twierdzeń. Najistotniejszą kwestią jest udowodnienie winy drugiej strony. W doktrynie przyjęto pogląd, że poprzez bycie winnym rozpadu małżeństwa jest rozumiane takie zachowanie jednego ze współmałżonków, które narusza jego obowiązki małżeńskie, jest w kontrze z normami prawnymi, wcześniej wspomnianymi zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami w zakresie, w jakim odnoszą się do wzajemnych relacji małżeńskich. Dodatkowo równocześnie małżonek winny jest świadomy destrukcji podejmowanych przez niego zachowań. Wyżej wymieniony szereg działań musi pozostawać w związku przyczynowym z rozpadem małżeństwa, czyli w sposób oczywisty mieć wpływ na zainicjowanie lub dążenie do rozpadu małżeństwa. Najistotniejszym skutkiem, jaki wynika z orzeczenia rozwodu z winy jednego ze współmałżonków jest możliwość żądania zobowiązania alimentacyjnego, w którym małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Wystarczy jednak jeżeli w wyniku rozwodu sytuacja materialna niewinnego współmałżonka pogorszy się w sposób istotny, możemy mówić o takiej sytuacji wówczas gdy w wyniku rozwiązania małżeństwa sytuacja materialna małżonka niewinnego pogorszyła się w taki sposób, że pomimo tego, iż jest on zdolny własnymi siłami zaspokajać swoje podstawowe potrzeby, lecz bez alimentów nie jest w stanie egzystować na tak wysokim poziomie jak podczas trwania małżeństwa. W wyroku orzekającym rozwód sąd reguluje także kwestie związane z obowiązkami i prawami małżonków wobec ich małoletnich dzieci, a więc orzeczenie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktach, jak również o alimentach na rzecz dzieci. Kolejną kwestią do uregulowania jest także sposób użytkowania wspólnego mieszkania przez małżonków, jeżeli rozstrzygnięcie takie jest nieodzowne. W treści orzeczenia rozwodowego można także zarządzić eksmisję jednego z małżonków, przyznać mieszkanie jednemu z nich oraz podzielić majątek małżeński. To ostatnie uregulowanie zapada dość rzadko z racji zapewnienia szybkości procesu rozwodowego.

BIAŁYSTOK – GDZIE ZŁOŻYĆ POZEW O ROZWÓD?


Sądem rozwodowym zawsze będzie Sąd Okręgowy wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. W sytuacji, kiedy nie mieszkają już razem będzie to Sąd Okręgowy ostatniego ich wspólnego miejsca zamieszkania o ile nadal jeden z nich tam zamieszkuje. W Białymstoku sądem rozwodowym jest Sąd Okręgowy przy ul. Skłodowskiej 1, 15-950 Białystok i tam właśnie należy złożyć pozew o rozwód. Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł okazał się Państwu pomocny i chociaż w niewielkim stopniu przybliżył tematykę zagadnienia dosyć fundamentalnej instytucji jaką jest rozwód. Po więcej informacji na temat rozwodu zapraszam do kontaktu – Adwokat Marek Kowalewicz, ul. Legionowa 28/lok.305, Białystok. Z całą pewnością postaramy się rozwiać większość wątpliwości związanych z procedurą rozwodową. Profesjonaliści z wieloletnim stażem i doświadczeniem służą pomocą osobom, które znalazły się w takiej potrzebie i są zdeterminowane, aby pozytywnie rozstrzygnąć kwestię rozwodu. Prowadzimy sprawy rozwodowe nie tylko w Białymstoku ale też na terenie całego województwa podlaskiego. Wspólnie dobieramy najdogodniejszą formę współpracy i dojeżdżamy na rozprawy sądowe poza Białystok. Porady prawne w sprawie rozwodu odbywają się w siedzibie Kancelarii w Białymstoku lub online. Wszystkich Klientów, nawet mieszkańców Białegostoku prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania.
Marek Kowalewicz
Adwokat

4.7/5 - (47 liczba głosów)

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii