Windykacja należności Adwokat Białystok

windykacja należności adwokat Białystok

Potrzebujesz pomocy adwokata
z Białegostoku? Zadzwoń lub napisz.

+48 600 382 471

kancelaria@adwokat-kowalewicz.pl

adwokat białystok


CZY TWÓJ KLIENT ZWLEKA Z PŁATNOŚCIĄ?


Pobiliśmy rekord sprzedażowy w danym miesiącu, zaś kolejny zapowiada się jeszcze lepiej? To świetnie, jednakże co w sytuacji kiedy pieniądze z transakcji są dalej tylko i wyłącznie cyframi na fakturze, a kontrahenci spóźniają się z faktyczną zapłatą? Telefony milczą, zaś na skrzynkę pocztową przychodzą jedynie zdawkowe prośby o ponowne przesunięcie terminu płatności? Powyższe sytuacje są jednym z najpowszechniejszych zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Charakter współczesnej gospodarki, która stanowi swoisty system naczyń połączonych sprawia, że występowanie zatorów płatniczych bardzo często wywiera negatywne konsekwencje na szereg powiązanych gospodarczo ze sobą podmiotów. Oczywiście nie każdy kontrahent spóźniający się z terminem zapłaty jest od razu kontrahentem nieuczciwym. Być może sam jest ofiarą innego zatoru płatniczego w powstałym rozległym łańcuchu dostaw towarów i usług. Nader często zdarza się jednak, że termin zapłaty jest umyślnie odwlekany w nieskończoność. Dłużnicy stosują w tym celu różnego rodzaju metody, chcąc uśpić czujność i dać złudną nadzieję, że już do końca tego tygodnia pieniądze znajdą się na koncie. W tym momencie wizyta i konsultacje w Kancelarii Adwokackiej może uchronić Państwa przyszłość finansową, ponieważ dobry adwokat jest w stanie przewidzieć wszelkie zagrożenia i konsekwencje wynikające z zaistniałej sytuacji.

PODJĄĆ DZIAŁANIA WINDYKACYJNE CZY CZEKAĆ?


To dość trudna decyzja, ponieważ w praktyce najczęściej przekreśla dalszą współpracę z danym klientem. Jednakże czekanie w nieskończoność
i dawanie kolejnych szans na spłatę nie jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza że dalsze losy działalności kontrahenta stoją pod znakiem zapytania.
Brak działań może skutkować znalezieniem się w identycznej sytuacji wobec swoich własnych wierzycieli. Należy mieć na uwadze fakt, że nasi wierzyciele niekoniecznie muszą wykazać podobną wyrozumiałością, nie wspominając już o powstaniu znacznych strat w postaci kosztów niesfinalizowanej transakcji oraz innych dotkliwych konsekwencji finansowych. Czas w tym przypadku zawsze będzie działał na naszą niekorzyść.
Z tego też względu windykacja jest jednym z kluczowych narzędzie w obszarze zobowiązań gospodarczych. Jej głównym celem jest monitorowanie oraz zarządzanie nieuregulowanymi zobowiązaniami swoich dłużników. Bieżące monitorowanie powstających opóźnień w zapłacie oraz szybka reakcja wobec dłużnika w dużej mierze przekłada się na zmniejszenie ryzyka braku otrzymania należnych pieniędzy i pomaga w zapewnieniu stałej płynności finansowej. Początkowe zlekceważenie spóźnionego dłużnika bardzo często może prowadzić do sytuacji, w której nawet podjęcie zdecydowanych kroków windykacyjnych nie przyniesie efektu, ponieważ dłużnik jest już niewypłacalny. Dzieje się tak, ponieważ inni wierzyciele działali szybciej i bardziej zdecydowanie.

SKUTECZNA WINDYKACJA


Kancelaria Adwokacka Marek Kowalewicz posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu windykacji gospodarczej na rzecz podmiotów działających na terenie miasta Białystok, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Łapy, Sokółka. Jednak nie skupiamy się jedynie na województwie podlaskim. Korzystając z najnowszych technologii z powodzeniem obsługujemy klientów z różnych regionów Polski. Dobry adwokat ze swojej strony dokłada wszelkich starań, aby zapewnić przedsiębiorcom dbanie o ich płynność finansową oraz wsparcie i pomoc na każdym etapie windykacji. Tak właśnie staramy się działać, opierając się na swoim doświadczeniu i wszechstronnej praktyce dotyczącej różnych obszarów windykacji. Zapewniamy pełen profesjonalizm i skuteczność podejmowanych przez nas działań.

WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA, POLUBOWNA
Sporządzamy wezwania do zapłaty oraz prowadzimy bezpośrednie negocjacje z dłużnikami, mające na celu zawarcie porozumienia, obejmującego uznanie roszczeń przez dłużników i ustalanie harmonogramu spłat, jak również nadzorujemy ich wykonywanie.

WINDYKACJA SĄDOWA
Oprócz dochodzenia przed sądem roszczeń tzw. ,,bezspornych”, dochodzonych w postępowaniu upominawczym i nakazowym, zapewniamy także kompleksową obsługę prawną w przypadku kwestionowania roszczeń przez dłużników i skierowanie postępowania do zwykłego trybu procesowego. Ponadto zajmujemy się:

Uzyskiwaniem sądowego zabezpieczenia roszczeń na majątku dłużnika.

Szybkość i zdecydowanie działań ma istotne znaczenie w dochodzeniu zaległych wierzytelności. W przypadku ryzyka nadchodzącej niewypłacalności dłużnika zapewniamy zabezpieczenie na jego majątku do momentu uzyskania tytułu wykonawczego uprawniającego do jego egzekucji.

Wszczynamy i prowadzimy nadzór nad postępowaniami egzekucji komorniczej.

Działanie te obejmują sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i stałe monitorowanie jego przebiegu. Nasza Kancelaria
w dotychczasowej praktyce nawiązała stałą współpracę w wieloma Kancelariami Komorniczymi w całej Polsce. W porozumieniu z Komornikami jesteśmy w stanie określić najbardziej skuteczną strategię egzekucji z majątku dłużnika w celu pełnego zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Dochodzenie roszczeń przeciwko członkom zarządu spółek z o.o. w przypadku niewypłacalności spółki.

Choć istotą sp. z o.o., jest co do zasady ochrona przed odpowiedzialnością wspólników za jej zobowiązania, to nie każde nierzetelne działania spółki generujące zadłużenie może pozostać bez jakichkolwiek konsekwencji. W przypadkach bezskuteczności egzekucji z majątku spółki z o.o. przeprowadzamy postępowanie mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności członków zarządu spółki i doprowadzenie do egzekucji wierzytelności z ich majątku osobistego.

Dochodzenie uznania za bezskuteczne umów zawartych przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Chronimy przed nieuczciwymi działaniami dłużników, którzy w celu ochrony swojego majątku upłynniają go, zawierając umowy jego zbycia jedynie dla pozoru. Obejmuje to wytaczanie powództw wobec osób trzecich będących stroną umowy z dłużnikiem, co ma na celu umożliwienie egzekucji
z przedmiotu, który został wyprowadzony z majątku dłużnika.

Prowadzenie postępowań karnych wobec nieuczciwych dłużników.

Nie każdą niewypłacalność dłużnika można uznać za ,,ryzyko gospodarcze”. Czasami ich działania jednoznacznie wypełniają znamiona czynu zabronionego w postaci oszustwa, doprowadzając do wyłudzenia towarów lub usług, za które nigdy nie mieli zamiaru zapłacić. W przypadku bezskuteczności egzekucji dokonujemy analizy prawnej każdego stanu faktycznego i określamy możliwość popełnienia przestępstwa ze strony dłużnika, jak również zasadność złożenia zawiadomienia do prokuratury. W przypadku wszczęcia postępowania karnego reprezentujemy również wierzycieli w charakterze oskarżycieli posiłkowych.

Zgłaszanie wierzytelności do postępowania upadłościowego.

Ogłoszenie upadłości dłużnika w toku czynności windykacyjnych jest sytuacją, w której wymagane jest szybkie i zdecydowane podejmowanie kroków. Wierzyciele z reguły są obarczeni terminem na zgłaszanie swoich roszczeń do postępowania, którego uchybienie wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat. Skuteczność tego typu postępowań w dużej mierze zależy więc od prawidłowego sporządzenia zgłoszenia wszystkich wierzytelności przysługujących wobec upadłego dłużnika.

Prowadzenie postępowań o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, kiedy po uzyskaniu tytułu wykonawczego i wszczęciu egzekucji okazuje się, iż dłużnik nie posiada już żadnego majątku, a w podobnej do nas sytuacji znaleźli się również inni wierzyciele, którzy nie mogą zaspokoić swoich roszczeń. Postępowanie windykacyjne generuje koszty, których moglibyśmy uniknąć, gdyby dłużnik świadomy zagrożenia swoją niewypłacalnością w odpowiednim momencie złożyłby wniosek o upadłość. W takiej sytuacji niekompetentne działania dłużnika stanowią podstawę do wszczęcia wobec jego osoby postępowania
o orzeczenie prowadzenia zakazu działalności gospodarczej na okres od 1 roku do 10 lat, który wyklucza go z obrotu gospodarczego. W przypadku pokrzywdzenia wierzyciela nierzetelnym postępowaniem dłużnika dokonujemy analizy prawnej każdego stanu faktycznego i określamy zasadności skierowania takiego wniosku do sądu.

Pomoc prawna dla dłużników.

Zapewniamy również wsparcie prawne podmiotom kwestionującym niezasadne roszczenia, kierowane wobec nich przez nierzetelnych wierzycieli, zarówno na etapie polubownym (wykazywanie bezpodstawności roszczenia), jak również na etapie procesowym (kompleksowe wsparcie prawne, obejmujące zarówno sporządzanie pism procesowych, jak i reprezentowanie przed sądem). Zapraszam do współpracy z moją Kancelarią – Adwokat Marek Kowalewicz.

4.9/5 - (41 liczba głosów)

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii