Odszkodowania Adwokat Białystok

Jako Kancelaria oferujemy pomoc prawną poszkodowanym w dochodzeniu odszkodowań z zakresu:

  • odszkodowania powypadkowe (OC, AC, NNW, wypadki drogowe, komunikacyjne, stłuczki samochodowe, kolizje, potrącenia pieszych, rowerzystów, szkody osobowe i rzeczowe)
  • odszkodowanie za wypadek w pracy
  • odmowa wypłaty – brak odszkodowania
  • zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy, AC, NNW
  • odszkodowanie lub zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej
  • odszkodowanie za wypadki w rolnictwie
  • odszkodowanie za wypadki losowe (np. poślizgnięcia na nierównym chodniku)
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • odszkodowanie w wyniku nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta
  • odszkodowanie za szkody typu zalanie, pożar, kradzież
odszkodowanie Białystok dochodzenie adwokat


Potrzebujesz pomocy adwokata z Białegostoku? Zadzwoń lub napisz.

+48 600 382 471

kancelaria@adwokat-kowalewicz.pl

adwokat białystok

DLACZEGO KLIENCI OBAWIAJĄ SIĘ WALCZYĆ O UCZCIWĄ WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA?


W interesie każdej poszkodowanej osoby jest uzyskanie odszkodowania. Po pierwsze w takiej kwocie, aby pozwalała ona na pokrycie poniesionej szkody w wystarczającym stopniu, a po drugie w jak najszybszym czasie. Doświadczenie pokazuje nam,
że znaczny procent osób niestety rozważa rezygnację z dochodzenia swoich praw o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Dlaczego tak się dzieje ? Jako główny powód klienci podają najczęściej obawę przed zawiłym procesem prawnym oraz brak wiary w możliwość wygrania sprawy z wielkim koncernem ubezpieczeniowym.

ODZYSKIWANIE ODSZKODWOWAŃ – CZY WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY KANCELARII ADWOKACKIEJ?


Jako kancelaria zawsze uświadamiamy naszych klientów o nagminnym i celowym działaniu wielu firm ubezpieczeniowych.
W swojej praktyce systematycznie spotykamy się z sytuacją, kiedy firmy wykorzystując niewiedzę i brak doświadczenia osób poszkodowanych, wypłacają zaniżone odszkodowania. W konsekwencji czego uzyskana suma pozwala jedynie na częściowe zaspokojenie poniesionej szkody. Z przykrością musimy stwierdzić, że takie działania są notoryczne. Z uwagi na powyższe jako kancelaria odszkodowawcza z siedzibą w mieście Białystok pomagamy poszkodowanym jego mieszkańcom w walce o ich prawa. Przypominamy o tym, że każdy, kto poniósł stratę materialną lub uszczerbek na zdrowiu spowodowany działaniem innej osoby ma prawo do odszkodowania. W tym miejscu należy mieć na uwadze fakt, iż wysokość tego odszkodowania powinna być adekwatna do danej szkody.

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ A NIEZNANY SPRAWCA WYPADKU


Jeżeli jesteśmy uczestnikami zdarzenia, którego sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany, nie oznacza to, że jesteśmy pozbawieni prawa do odszkodowania. Możemy liczyć na pomoc UFG Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), który został stworzony właśnie po to, aby poszkodowani w takich okolicznościach nie zostali bez zupełnej ochrony. Instytucja ta przejmuje odpowiedzialność w zakresie wypłaty świadczeń w dwóch przypadkach: kiedy sprawca wypadku jest nieznany lub w chwili zdarzenia nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jak pokazują dane udostępnione przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, mimo wysokich sankcji pieniężnych po polskich drogach nadal porusza się  około 200 000 kierowców bez aktualnego OC. W powyższych sytuacjach poszkodowanym przysługuje świadczenie z UFG za:
– szkody materialne (np. uszkodzenie mienia, pojazdu)
– szkody osobowe (np. zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zadośćuczynienie itp.)
Należy jednak pamiętać o istotnym warunku, który musi być spełniony przy szkodach materialnych. W przypadku kolizji spowodowanej przez nieustalonego sprawcę UFG wypłaci nam świadczenie jedynie za szkody osobowe, czyli związane z utratą zdrowia. Z kolei szkody materialne/ na mieniu  mogą być pokryte przez UFG jedynie wówczas, kiedy w wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z uczestników, a uszczerbek na zdrowiu trwał dłużej niż 14 dni. Jeżeli zaś sprawca uciekł,
a z wypadku wszyscy wyszli bez obrażeń, nie należy nam się żadne świadczenie z UFG. Wówczas usunięcie szkód musimy pokryć z własnej kieszeni.

CO ZROBIĆ GDY WYPŁACONE ODSZKODOWANIE WYDAJE SIĘ BYĆ ZBYT NISKĄ I NIEWYSTARCZAJĄCĄ KWOTĄ


Zdarzają się też sytuacje kiedy to poszkodowanemu zostaje wypłacona odszkodowanie, a otrzymana kwota z pozoru może wydawać się wysoka. Mimo wszystko zachęcamy do weryfikacji jej wysokości, ponieważ bardzo często firmy bazując na nieznajomości prawa, zawierają z poszkodowanymi ugody na niekorzystnych warunkach. Udając się do doświadczonego w tych sprawach adwokata mamy możliwość sprawdzenia, czy rzeczywiście jest to suma uczciwa, czy znacznie różni się odszkodowań przyznawanych w tego typu sprawach. 

JAK DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA – SKUTECZNA POMOC ADWOKATA


Dochodzenie odszkodowań to typ spraw, którymi w naszej Kancelarii zajmujemy się regularnie. Zakres prawa ubezpieczeniowego to nasza codzienność, w której się obracamy i funkcjonujemy. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie postępowania dokładając wszelkich starań, aby ich roszczenia zostały zaspokojone na drodze przedsądowej. Pomagamy w zgromadzeniu stosownej dokumentacji oraz dowodów, ustalając
i konsultując przy tym wspólnie z klientem strategię działania. Jednak nasze doświadczenie w sprawach związanych z pozyskiwaniem świadczeń odszkodowawczych niejednokrotnie pokazuje, że firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania w należnej wysokości. Wówczas niezbędne staje się skierowanie sprawy na drogę sądową. Tutaj również pozostajemy przy naszych klientach, reprezentując ich i służąc pomocą aż do momentu zakończenia sprawy. Po więcej informacji na temat odszkodowania zapraszam do kontaktu.
Marek Kowalewicz
Adwokat

4.4/5 - (57 liczba głosów)

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii