Obsługa prawna firm Adwokat Białystok

 

W ramach usług naszej Kancelarii w Białymstoku oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek, firm, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych. Działamy szybko i skutecznie w następującym zakresie:

 • sporządzanie regulaminów, opinii, ekspertyz prawnych,
 • opiniowanie i rozwiązywanie umów,
 • sporządzanie pism do organów administracji, sądów, instytucji
 • sprawdzanie wypłacalności kontrahentów
 • odzyskiwanie należności
 • przygotowanie wezwań do zapłaty
 • windykacja wierzytelności
 • zabezpieczenie wierzytelności
 • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy
 • pomoc przy zakładaniu, likwidacji spółek
 • przekształcanie, podział, dziedziczenie spółek
 • zapewniamy obecność adwokata podczas negocjacji


Na czym dokładnie polega obsługa prawna firmy? Czy warto z niej skorzystać? Jeżeli tak to kiedy i w jakiej formie? Takie pytania zadaje sobie zapewne niejeden przedsiębiorca.

obsługa prawna Białystok adwokat

Potrzebujesz pomocy adwokata
z Białegostoku? Zadzwoń lub napisz.

+48 600 382 471

kancelaria@adwokat-kowalewicz.pl

adwokat białystok

POMOC PRAWNA DLA SPÓŁEK, PRZEDSIĘBIORSTW, FIRM, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH


Rozpoczynając lub aktualnie prowadząc działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie, wiele osób pomija, czy też nie przykłada dostatecznej uwagi do ważnego elementu jakim jest obsługa prawna firmy na odpowiednim poziomie. Okazuje się, że znaczenie ma nie tylko pomysł na biznes, zbadanie jego otoczenia i konkurencji, właściwe oszacowanie własnych zasobów w tym personelu, ale również poziom obsługi prawnej jest czynnikiem od którego zależy powodzenie i rozwój przedsięwzięcia. W praktyce istnieje mnóstwo przykładów, które potwierdzają tezę, że oszczędzanie na obsłudze prawnej przy prowadzeniu poważnej firmy jest jedynie pozorną oszczędnością. Zdawanie się na przysłowiowy „łut szczęścia“ również nie jest najlepszym rozwiązaniem, a wręcz należałoby powiedzieć, że znacznie odbiega on od przyjętych standardów biznesowych. Prędzej czy później pomoc profesjonalnej i doświadczonej kancelarii adwokackiej będzie nieodzowna, zaś korzystanie z takich usług jest wyrazem najwyższej troski o losy własnej firmy. Większość odpowiedzialnych przedsiębiorców wie, że od powodzenia ich przedsięwzięcia zależy też sytuacja materialna pracowników, którzy także są kluczową częścią każdego biznesu. Koszt obsługi stałej, abonamentowej lub doraźnej zawsze jest odpowiednio skonstruowany i elastyczny
z możliwościami negocjacji warunków współpracy. Natomiast negatywne skutki zaniedbań w tej dziedzinie mogą odbić się „czkawką“ pod postacią perypetii finansowych, jak i organizacyjnych. Konsekwencje zawarcia lub sporządzenia niekorzystnych umów, regulaminów, aneksów jak i wszelkiego rodzaju dokumentów z mocą prawną mogą być wielokrotnie bardziej dotkliwe niż poniesione koszty, które zapobiegają takim przykrym zdarzeniom. Nie powinno nikogo dziwić, że w dobie dynamicznych zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących różnego rodzaju sfer życia społecznego i gospodarczego nie sposób być specjalistą i posiadać wiedzę na odpowiednim poziomie we wszystkich dziedzinach prawa i jednocześnie prowadzić przedsiębiorstwo. Startując z własnym biznesem i planując wejście na wolny rynek, który jest bardzo wymagający dla nowo powstałych podmiotów, powinniśmy zacząć od realizacji precyzyjnie nakreślonego planu i na nim skupić swoje wszelkie wysiłki. W razie jakichkolwiek wątpliwości przy zakładaniu działalności warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który pomoże uniknąć niepotrzebnych, czasochłonnych w odwracaniu a niekiedy kosztownych błędów. Zlecając szereg formalności i obowiązków natury urzędowej wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej, możemy spokojnie skupić się na rozwijaniu firmy i jak najszybszym osiągnięciu zakładanego celu.

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA FIRMY 


Obsługa prawna i doradztwo prawne dla firm to kompleksowa usługa zapewniająca przedsiębiorcom całościowe wsparcie i doradztwo profesjonalistów z różnych dziedzin prawa. Z pomocy i doświadczenia wykwalifikowanych prawników skorzystać mogą wszystkie podmioty bez względu na wielkość, strukturę, branżę, czy posiadane zasoby i budżet. Udzielone porady prawne są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta,
a znajomość przepisów, możliwości rozwiązań prawnych i zastosowanie określonych interpretacji oferowanych w ramach takich porad wspomaga prowadzenie przedsiębiorstwa i pozwala wznieść biznes na wyższy szczebel rozwoju. W szeroki wachlarz świadczonych usług na rzecz podmiotów biznesowych naszej Kancelarii wchodzą m.in. :

 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych ze szczególnym wskazaniem niekorzystnych zapisów stanowiących „pułapki” dla naszych Klientów,
 • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz  z zakresu prawa pracy,
 • konstruowanie, opiniowanie, negocjowanie i rozwiązywanie umów, zapobieganie nieuczciwej konkurencji,
 • wykorzystanie mediacji jako niekonwencjonalnego sposobu rozstrzygania sporów, jak również zawieranie ugód sądowych i pozasądowych,
 • bieżąca pomoc w sprawowaniu nadzoru nad bezpieczną realizacją kontraktów handlowych,
 • doradztwo i sporządzanie dokumentów z zakresu spraw pracowniczych i bhp, przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, ich zmianę oraz innych umów i aktów wewnętrznych, statutów i regulaminów z zakresu prawa pracy,
 • dochodzenie roszczeń, w tym zabezpieczanie roszczeń wierzyciela, windykacja i antywindykacja w tym wykorzystanie metod polubownych i pozasądowych,
 • zapewnienie obsługi spółkom prawa handlowego, w tym sporządzanie uchwał, zgłaszanie zmian do KRS, nadzorowanie prawidłowości i legalności czynności, wykonywanych przez organy spółek.

Niezależnie od wybranego zakresu obsługi i pomocy prawnej, oferowana usługa jest w pełni kompleksowa i świadczona na przejrzystych zasadach. W gąszczu istniejących kancelarii na rynku prawniczym, warto zwrócić swoje zainteresowanie na te kancelarie, które działają co najmniej dziesięć lat. Taki okres czasu pozwala na osiągnięcie właściwego poziomu wiedzy i doświadczenia oraz profesjonalizmu, co z kolei przekłada się na poziom świadczonych usług i zadowolenie klienta.


ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI I UPADŁOŚĆ GOSPODARCZA – WSPARCIE PRAWNE KANCELARII ADWOKACKIEJ


Zakończenie działalności gospodarczej może przebiegać w różny sposób w zależności od sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, jak i formy prowadzonej działalności. Na różnych etapach zarządzania biznesem i z różnych przyczyn bywają sytuacje kiedy to wspólnicy podejmują decyzję
o zakończeniu działalności gospodarczej. W tym przypadku mamy na myśli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prawną. Likwidacja spółki prowadzonej w takiej formie jest naturalnym sposobem zakończenia działalności, jest ona niezależna i dobrowolna, podejmowana przez zarząd spółki bez wpływania na nią przez podmioty zewnętrzne. W przeciwieństwie do rejestracji zakończenie działalności jest bardziej złożone i niestety także dużo kosztowniejsze. Po podjęciu decyzji o zakończeniu działalności, następnym krokiem jaki musimy wykonać jest przeprowadzenie procedury likwidacyjnej. Jest ona ostatnim etapem funkcjonowania spółki, który poprzedza jej rozwiązanie oraz wykreślenie z rejestru. Na tym etapie funkcjonowania podmiotu koncentruje się on na zakończeniu bieżących interesów i wygaszeniu funkcjonowania. Mimo, że jest to etap końcowy funkcjonowania firmy to może być ona pozywana jak i sama pozywać. Postępowanie likwidacyjne w przypadku spółek osobowych min.: spółka jawna, partnerska, komandytowa jest przeprowadzane w uproszczonej formie, wyjątkiem jest spółka komandytowo-akcyjna. Likwidacja zaś spółek kapitałowych wymaga przeprowadzenia pełnego procesu likwidacyjnego, który składa się z kilku etapów.  Drugi wariant zakończenia działalności gospodarczej jest zdecydowanie mniej optymistyczny, mianowicie to upadłość firmy. Każdy podmiot funkcjonujący na rynku obarczony jest takim ryzykiem, utrata płynności finansowej może doprowadzić do niewypłacalności. Jest to główny powód zakończenia działalności gospodarczej, jak i jeden z warunków do rozpoczęcia takiej procedury. Nie jest możliwe ogłoszenie upadłości gospodarczej, jeżeli dłużnik jest wypłacalny, a pojawiają się wątpliwości w kwestii istnienia pewnych zobowiązań lub wierzytelności. Niewypłacalność jako utrata zdolności do wywiązywania się z wymagalnych zobowiązań pieniężnych następuje w momencie istnienia 3 miesięcznej zaległości w spłatach. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi stan niewypłacalności jest wówczas, gdy kwota zobowiązań jest wyższa niż wartość posiadanego majątku, a stan ten utrzymuje się przez co najmniej 24 miesiące. Drugim warunkiem umożliwiającym ogłoszenie upadłości gospodarczej jest posiadanie majątku, który wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i zaspokojenie wierzycieli w jakimś stopniu. Oczywiście majątek ten powinien być wolny od zobowiązań, pozbawiony hipoteki, czy zastawów. W sytuacji gdy posiadany majątek nie pozwala na pokrycie wspomnianych kosztów lub jeżeli tylko wystarcza na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem, taki wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie przez sąd oddalony. Ostatnim kryterium umożliwiającym ogłoszenie upadłości gospodarczej jest tzw. wielość wierzycieli, musi być ich co najmniej dwóch. Zgodnie z zasadą wynikająca z art. 1 ustawy Prawo upadłościowe, nie ma możliwości ogłoszenia upadłości gospodarczej, jeżeli dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela. Prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, powinien złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie 30 dni od zaistnienia stanu niewypłacalności, jego brak lub złożenie nie w terminie może się wiązać z odpowiedzialnością karną, cywilną, lub też podatkową.


UKŁAD NAPRAWCZY JAKO ALTERNATYWA OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI 


Pewną alternatywą w czasie ogłaszania upadłości jest możliwość zaproponowania postępowania w drodze układu. Przyczynkiem do akceptacji przez sąd układu naprawczego będzie wykazanie prawdopodobieństwa, że kontynuacja działania firmy pozwoli na zaspokojenie wierzycieli w większym stopniu niż jego likwidacja. Układ może zostać zaproponowany zarówno przez dłużnika, ale także przez wierzyciela w zależności od tego, kto jest wnioskodawcą ogłoszenia upadłości. Jeżeli sąd przychyli się do wniosku na wdrożenie układu naprawczego, zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa pozostanie status quo, jednakże działania podmiotu będą kontrolowane przez nadzorcę sądowego. W przypadku zaś upadłości likwidacyjnej bez dobrodziejstwa układu naprawczego dłużnik traci prawo do gospodarowania swoim majątkiem na rzecz syndyka. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie jednoosobowej lub będący wspólnikami spółki cywilnej mogą skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości na takich samych zasadach jak konsumenci. Wprowadzono takie rozwiązanie ze względów praktycznych, ponieważ mimo likwidacji majątku, osoby fizyczne prowadzące działalność na finiszu postępowania upadłościowego i tak dalej posiadały zadłużenie, a w konsekwencji ogłaszały następną upadłość, tym razem konsumencką. Wielce korzystnym rozwiązaniem jest umożliwienie przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zachowania dla siebie pewnej części środków, uzyskanych ze sprzedaży mieszkania lub domu jednorodzinnego w ramach postępowania upadłościowego. Dla wielu osób jest to gwarancja, że nie znajdą się pod przysłowiowym mostem i będą mogli dość szybko znaleźć nowe lokum. Istnieją też wyłączenia ustawowe i fakultatywne części dochodów z masy upadłości, który pozwoli na pokrycie kosztów niezbędnego utrzymania.

DORADZTWO PRAWNE – DOBRY PRAWNIK W FIRMIE


Po lekturze poniższego artykułu możecie Państwo dojść do wniosku, że skorzystanie z obsługi prawnej i pomocy prawnej skierowanej w stronę przedsiębiorstw jest dobrym pomysłem, który się sprawdza. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nieodłącznie wiąże się z zawieraniem szeregu różnorodnych umów, jak również z podpisywaniem wielu dokumentów mogących wpływać na kondycję i zobowiązania firmy. Profesjonalna pomoc w tym zakresie pozwoli uniknąć wielu zagrożeń i skupić się na tym co najważniejsze, czyli rozwoju Państwa przedsiębiorstwa. W przypadku pytań, czy też jakichkolwiek niejasności zapraszamy do kontaktu. Dołożymy wszelkich starań aby rozwiać większość wątpliwości związanych z problematyką tu poruszaną. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego sprawia, że zawsze możemy zaproponować dobre i sprawdzone rozwiązanie.
Zapraszam do współpracy z moją Kancelarią – Adwokat Marek Kowalewicz.

5/5 - (41 liczba głosów)

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii