Jazda pod wpływem alkoholu Adwokat Białystok

Na ile zatrzymują prawo jazdy za alkohol? Co grozi kierowcy, który prowadzi auto po spożyciu alkoholu? Jak mogę odzyskać prawo jazdy? Jaki mandat za jazdę po pijanemu? To najczęściej zadawane pytania przez Klientów. Konsekwencje jazdy po alkoholu są dotkliwe. Jednak każdy z takich przypadków jest inny, dlatego warto zasięgnąć porady doświadczonego adwokata, który pomoże obrać odpowiednią taktykę procesową,

jazda pod wpływem alkoholu Białystok

Potrzebujesz pomocy adwokata
z Białegostoku? Zadzwoń lub napisz.

+48 600 382 471

kancelaria@adwokat-kowalewicz.pl

adwokat białystok

PROWADZENIE POJAZDU POD WPŁYWEM ALKOHOLU – ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY


Jak wynika ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających w dalszym ciągu pozostaje jednym z częściej popełnianych czynów zabronionych. O ile sama liczba wypadków samochodowych spowodowanych jazdą pod wpływem alkoholu spada, to kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu – nawet jeżeli nie niesie za sobą konsekwencji w postaci wypadku lub kolizji – jest w świetle polskiego prawa zabronione. Nie warto więc pokładać zaufania w stan naszego samopoczucia, gdyż spożycie nawet małych ilości alkoholu przed rozpoczęciem jazdy może wiązać się z dotkliwymi Konsekwencjami. Często kierowcy decydują się na prowadzenie pojazdu, będąc w błędnym przekonaniu o swoim stanie trzeźwości (np. poranek, kiedy alkohol spożywany był dzień wcześniej). Co prawda polskie prawo dopuszcza stężenie alkoholu we krwi do 0,2 promila, ale nawet nieznaczne przekroczenie tej granicy podczas kontroli trzeźwości, skutkuje odpowiedzialnością prawno-karną kierującego. Wiele osób zapomina, iż poza ,,stanem nietrzeźwości”, polskie prawo przewiduje również pojęcie ,,stanu po spożyciu alkoholu”, które jest zdefiniowane w art. 46 ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jako sytuację, w której stężenie alkoholu we krwi wynosi lub prowadzi do stężenia od 0,2 promila do 0,5 promila. Bez znaczenia jest więc nasza indywidualna odporność i sposób reagowania na ilość spożytego alkoholu, ponieważ w praktyce przekroczenie stężenia 0,2 promila jest możliwe nawet w przypadku spożycia słodyczy z dodatkiem alkoholu. Rozróżnienie tych definicji jest istotne, ponieważ w zależności od tego o ile granica 0,2 promila zostanie przekroczona, inaczej kształtują się warunki odpowiedzialności kierowcy oraz kwalifikacja czynu zabronionego.

STAN PO SPOŻYCIU ALKOHOLU JAKO WYKROCZENIE


Prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, który występuje w przypadku stężenia alkoholu od 0,2 promila do 0,5 promila stanowi wykroczenie określone w art. 87 kodeksu wykroczeń. Sankcje, jakie przewiduje powyższy przepis to kara aresztu albo grzywny w granicach od 50,00 zł do 5 000,00 zł. Ostateczny wybór rodzaju orzekanej kary przez sąd, jest uzależniony od okoliczności popełnionego czynu (działanie umyślne lub w inny sposób rażące), jak również dotychczasowej postawy kierowcy. Jeżeli więc jazda w stanie po spożyciu alkoholu jest pierwszym popełnionym wykroczeniem, istnieje duża szansa na orzeczenie kary grzywny i uniknięcia aresztu, który może wynieść od 5 do 30 dni. Jednakże bez względu na rodzaj orzeczonej kary w obu przypadkach sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów, który zgodnie z treścią art. 29 k.w. może wynieść od 6 miesięcy do 3 lat.

STAN NIETRZEŹWOŚCI JAKO PRZESTĘPSTWO


Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, tj. przy przekroczeniu 0,5 promila stężenia alkoholu we krwi, stanowi już przestępstwo określone w art. 178a kodeksu karnego. Jest ono zagrożone surowszymi sankcjami w postaci orzeczenia kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Natomiast wobec recydywistów, czyli osób uprzednio skazanych za to samo przestępstwo – karą pozbawienia wolność od 3 miesięcy do 5 lat. Wysokość kary grzywny za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości w odróżnieniu od wykroczenia jest ustalana w stawkach dziennych, których ilość może wynieść od 10 do 540. Te z kolei nie mogą być niższe niż 10 zł, a wyższe niż 2 000,00 zł. Łatwo więc sobie uzmysłowić, że w przypadku popełniania przestępstwa górna granica zagrożenia karą grzywny, wynosi około 100 000,00 zł. Jest to oczywiście maksimum, jakie sąd może orzec, jednakże wysokość kary grzywny musi korespondować z sytuacją majątkową oskarżonego (tj. osiągane zarobki, liczba osób na jego utrzymaniu, posiadany majątek, etc.). Ustalenie przez sąd stanu nietrzeźwości u kierującego pojazdem, wiąże się również z obligatoryjnym orzeczeniem zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata, w oparciu o art. 42 § 2 k.k. Jako oczywistą konsekwencję w obu powyższych przypadkach, należy również uwzględnić naliczenie punktów karnych. Trzeba zaznaczyć, iż powyższy wymiar sankcji odnosi się wyłącznie do samej jazdy pod wpływem alkoholu, nawet jeżeli do momentu zatrzymania przebiegała ona w sposób niezagrażający bezpieczeństwu w ruchu. Jest więc to najbardziej optymistyczny wariant. Sytuacje, w których jazda pod wpływem alkoholu wiąże się ze spowodowaniem kolizji lub wypadkiem w ruchu drogowym są w sposób oczywisty o wiele bardziej dotkliwie sankcjonowane. Inny zakres konsekwencji wiąże się również z zachowaniem kierowcy podczas kontroli trzeźwości – jeżeli ucieknie on z miejsca zatrzymania, lub jego zachowanie będzie agresywne wobec funkcjonariuszy, sam stan spożycia alkoholu będzie wtedy tylko jednym z dotykających nas problemów.

BADANIE STANU TRZEŹWOŚCI KIEROWCY


W toku rutynowej kontroli trzeźwości, kierowca powinien przede wszystkim zachować spokój. Przestrzeganie odpowiedniej procedury to czynnik mający istotny wpływ na wynik kontroli. Funkcjonariusz policji przeprowadza badanie dwukrotnie w odstępach co najmniej 15 min i każdorazowo z wymianą ustnika. Przy czym alkomat powinien być zaopatrzony w aktualne świadectwo legalizacji, a opakowanie ustnika otwierane zawsze w obecności badanego. Należy mieć na uwadze, że nieprzestrzeganie wymogów ww. procedury, daje podstawę do podważenia wyników kontroli i zażądania przeprowadzenia laboratoryjnego badania krwi. Jeżeli badanie alkomatem podczas kontroli wskazuje stan po spożyciu alkoholu lub stan nietrzeźwości, kierujący pojazdem powinien pamiętać, że nie zawsze wynik kontroli musi wiązać się ze skazaniem i poniesieniem surowych konsekwencji. Wszystko zależy od okoliczności zatrzymania oraz dotychczasowej karalności i postawy kierowcy. Pomimo iż od 2015 r. polskie prawo karne w znacznym stopniu zaostrzyło kary i środki karne wobec nietrzeźwych kierowców, to postępowanie karne w dalszym ciągu dopuszcza w przypadku tego przestępstwa instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego. W sytuacji jego zastosowania sąd stwierdza popełnienie przestępstwa przez oskarżonego, jednak nie wymierza mu za to żadnej kary ,,jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa”. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może jednak orzec świadczenie pieniężne lub zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku (zamiast minimum 3 lat).

JAZDA PO ALKOHOLU – POMOC PRAWNA ADWOKAT BIAŁYSTOK


Jak się okazuje, nie każdy przypadek jest sprawą bez szans jakiegokolwiek powodzenia i możliwości swojej obrony. Zawsze warto zasięgnąć porady profesjonalisty celem ustalenia możliwe jak najkorzystniejszego wariantu dla danej sprawy. Kancelaria adwokacka Marek Kowalewicz posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu osób oskarżonych za przestępstwa i wykroczenia związane z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu. Z naszej strony mogą Państwo liczyć zarówno na kompleksową pomoc obejmującą doradztwo prawne jak również na reprezentację w postępowaniach karnych. Prowadzimy również sprawy dotyczące prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu na terenie miasta Mońki. Zapraszam do współpracy z moją Kancelarią – adwokat Marek Kowalewicz.

4.7/5 - (51 liczba głosów)

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii