Jak napisać oświadczenie o kolizji? 

Dzisiaj chciałbym poruszyć jeden z tematów, który z pozoru prosty – wydaje się jednak problematyczny. Mowa niestety o dosyć przykrych incydentach, jakimi są kolizje drogowe. Na trasie, pod blokiem czy też na ulicach miast często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji drogowych, kończących się stłuczką, wypadkiem, a nawet karambolem. Towarzyszą nam wtenczas niemałe emocje i nerwy, które niejednokrotnie mogą wyprowadzić nas z równowagi i logicznego myślenia. Jednakże w takich sytuacjach należy pamiętać o najważniejszym dokumencie w przypadku procedury odszkodowawczej OC. Jest nim nic innego, jak oświadczenie o kolizji. 

Oświadczenie o kolizji – po co jest?

Stłuczka może przytrafić się każdemu z nas, dlatego oprócz niezbędnych dokumentów uprawniających do jazdy samochodem warto jest również  zaopatrzyć się w gotowy już wzór oświadczenia o kolizji. W pewnym stopniu sprawdzi się tutaj powiedzenie, że ,,lepiej chuchać na zimne” i posiadać owe oświadczenie w zanadrzu, aniżeli podczas stłuczki w nerwach zapomnieć o najistotniejszych danych, które powinny być zawarte w owym dokumencie. 

Wzór oświadczenia o kolizji – co w nim zawrzeć? 

Jednakże życie pisze różne scenariusze i w większości z nich, podczas tak nieprzewidywalnych zdarzeń, kierowcy nie posiadają przy sobie oświadczenia o kolizji. Nic natomiast nie stoi wtenczas na przeszkodzie, aby spisać je własnoręcznie. O czym należy pamiętać? 
Otóż w oświadczeniu o kolizji przede wszystkim należy zawrzeć: 

 1. datę, godzinę oraz miejsce zdarzenia
 2. dane osobowe poszkodowanego oraz sprawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, prawo jazdy, numer dowodu osobistego, numer PESEL)
 3. niezbędne dane pojazdów, które uczestniczyły w kolizji (marka, numery rejestracyjne, kto jest właścicielem pojazdu)
 4. nazwę zakładu ubezpieczeń oraz numer polisy OC
 5. wszelkie szczegóły kolizji, przebieg zdarzenia 
 6. podpis sprawcy oraz osoby poszkodowanej 

Oświadczenie powinno zostać sporządzone w dwóch egzemplarzach – zarówno dla sprawcy, jak i poszkodowanego. Należy mieć również na uwadze fakt, iż bez owego pisma, w treści którego sprawca wyraźnie przyznaje się do spowodowania kolizji – znacznie utrudnione będzie dochodzenie likwidacji szkody z OC.

Kiedy wzywać policję na miejsce kolizji?

Warto jest wiedzieć, iż w zdarzeniach, w których uszczerbek poniosły tylko pojazdy – nie trzeba wzywać policji na miejsce. Jednakże należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu miejsca zdarzenia – włączyć światła awaryjne, w miarę możliwości przestawić samochody w bezpieczne miejsce, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom ruchu – oraz rozstawić trójkąt ostrzegawczy.  Często jednak występują okoliczności, podczas których wezwanie funkcjonariuszy jest niemal niezbędne. Kiedy wezwać Policję? 

Otóż w sytuacji, gdy:

 • występuje podejrzenie, iż któryś z kierowców danego zdarzenia jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź innych środków psychoaktywnych 
 • sprawca uciekł lub próbuje uciec z miejsca zdarzenia
 • sprawdza nie przyznaje się do winy
 • występuje spór lub jakiekolwiek wątpliwości co do tego, który z uczestników danego zdarzenia jest sprawcą
 • sprawca nie posiada ważnego ubezpieczenia

Pragnę zaznaczyć, iż bezwzględnie i obowiązkowo należy wezwać służby ratunkowe w przypadku, gdy któryś z uczestników kolizji został ranny. Zmienia się wtenczas klasyfikacja danego zdarzenia oraz w przypadku wnioskowania o odszkodowanie z OC sprawcy – niezbędna będzie wówczas notatka policyjna. 

Odszkodowanie z OC sprawcy – jak je należycie uzyskać?

Odszkodowanie z OC sprawcy nie zawsze spełnia nasze oczekiwania odnośnie zwrotu pieniędzy za poniesione szkody. Niekiedy z Towarzystwem Ubezpieczeń należy przeprowadzić istną ,,batalię”, aby uzyskać satysfakcjonujące – i przede wszystkim sprawiedliwe – odszkodowanie. Do powyższych spraw w szczególności warto skorzystać z pomocy adwokata, który biegle porusza się w owych sprawach. 
Marek Kowalewicz
Adwokat

Ocen stronę post
adwokat Marek Kowalewicz Białystok

Adwokat Marek Kowalewicz

Prowadzę kancelarię adwokacką w Białymstoku oraz Bielsku Podlaskim. Potrzebujesz pomocy adwokata? Umów się na spotkanie.

Dodaj komentarz

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii