Czy Sąd może wezwać kochankę na rozprawę rozwodową? 

Biorąc pod uwagę specyfikę mojego zawodu, niekiedy występują sytuacje, kiedy klienci wprost pytają mnie, czy można powołać kochankę/kochanka swojego męża/żony na świadka w sprawie o rozwód. Jest to niezwykle częste zjawisko, bowiem zeznania świadka w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie mają niezwykle istotne znaczenie dla całego postępowania. Jednakże, czy świadek na rozprawie rozwodowej pod postacią kochanki bądź kochanka jest wiarygodnym źródłem dowodowym? 

Kochanka na rozprawie rozwodowej – czy musi zeznawać?

Konkubent powołany na świadka jest zobowiązany do tego, aby złożyć zeznania w sprawie o rozwód. W sytuacji, w której konkubent powołany na świadka unika pojawienia się w sądzie i nie stawia się na rozprawie rozwodowej, sąd może podjąć pewne decyzje w celu przymusowego stawiennictwa. Może być to skazanie na karę grzywny, wezwanie na kolejny termin rozprawy, a nawet zarządzenie przymusowego doprowadzenia świadka na salę sądową. 

Czy kochanka na rozprawie rozwodowej może odmówić składania zeznań? 

Niezwykle ważną kwestią, którą należy zaznaczyć już na wstępie jest fakt, iż w procesie cywilnym prawo do odmowy składania zeznań przysługuje jedynie:

  • dzieciom (również przysposobionym),
  • rodzicom, 
  • rodzeństwu, 
  • dziadkom,
  • wnukom

Biorąc powyższe pod uwagę, konkubent bądź konkubina (powszechnie nazywani kochankiem/kochanką) nie mają prawa do odmowy składania zeznań w sprawie o rozwód (w przeciwieństwie do procesu karnego). Przytoczyć również należy sytuację, w której świadek będący kochankiem/kochanką co prawda pojawi się w sądzie, jednakże nie złoży zeznań. Wtenczas Sąd może skazać taką osobę na karę grzywny, a w skrajnych przypadkach – na karę aresztu nieprzekraczającego tygodnia. 

O co Sąd może zapytać kochankę na rozprawie rozwodowej?

Niekiedy owe zeznania bywają kluczowym dowodem winy w rozpadzie pożycia małżonków. Przede wszystkim Sąd zadaje pytania dotyczące konkretnych zdarzeń oraz faktów. Są to pytania różnego rodzaju, niekiedy bardzo szczegółowo odnoszące się do relacji kochanki/kochanka z małżonkiem/małżonką. 

Przykładowe pytania skierowane do kochanki/kochanka na rozprawie rozwodowej mogą brzmieć w następujący sposób:

  1. Czy była Pani/Pan świadoma, że weszła Pani/Pan w relację z osobą, która pozostaje w związku małżeńskim?
  2. Czy poznaliście się przed rozwodem czy też w jego trakcie? 
  3. Jak długo trwa Pani/Pana związek z małżonkiem strony przeciwnej? 
  4. Czy według Pani/Pana wiedzy występowały między stronami postępowania konflikty i spory? 
  5. Czy kiedykolwiek Pani/Pan słyszała, aby strona pozwana wulgarnie odnosiła się do powódki/powoda?

Zważyć należy, iż każda sytuacja, która doprowadziła małżonków do rozprawy rozwodowej jest inna, w związku z tym nie ma jednolitego katalogu pytań zamkniętych, którymi może operować Sąd. 

Czy kochanka może skłamać podczas rozprawy rozwodowej? 

Powszechną wiedzą jest, że kłamstwo ma krótkie nogi – zarówno w życiu, jak i przed Sądem. W sytuacji, w której Sąd poucza kochankę/kochanka o grożącej odpowiedzialności karnej w zamian za składanie fałszywych zeznań i świadczenie nieprawdy bądź odbiera od świadka przyrzeczenie – wtenczas zeznaniem nieprawdy kochanek/kochanka mogą narazić się na odpowiedzialność karną. W sytuacji, w której Sąd uzna, iż świadek składał fałszywe zeznania – ma prawo do tego, aby zawiadomić o tym fakcie prokuraturę, która w następstwie może podjąć w stosunku do powyższej osoby dochodzenie. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż za przestępstwo z art. 223 Kodeksu karnego grozi nawet do 8 lat więzienia.
Adwokat
Marek Kowalewicz

4.7/5 - (51 liczba głosów)
adwokat Marek Kowalewicz Białystok

Adwokat Marek Kowalewicz

Prowadzę kancelarię adwokacką w Białymstoku oraz Bielsku Podlaskim. Potrzebujesz pomocy adwokata? Umów się na spotkanie.

Dodaj komentarz

Sprawdź lub dodaj opinię o kancelarii